Moda Eğitimi

Modelist Veya Model Olmak İyi Bir Moda Eğitimi Almakla Mümkündür.

Türk Dil Kurumu sözlüğüne baktığımızda moda kavramının en doğru anlamını buluruz. Buna göre moda; “değişiklik ihtiyacı veya süslenme özentisiyle toplum yaşamına giren geçici yenilik” olarak tanımlanmaktadır. Toplum yaşamına giren bu geçici yeniliklerin toplumun gelişimine katkıda bulunabilmesi için, iyi eğitim almış model veya modelistlik ile mümkündür. Model, bir özelliği olan nesne veya kişidir. Moda kavramının tanımında üç unsur göze çarpmaktadır.

a) Değişiklik ihtiyacı

b) Süslenme özentisi

c) Geçici yenilik

Şimdi bu unsurları biraz analiz edelim:

 Değişiklik ihtiyacı, insan için her zaman tarih boyunca gerekli ve zorunlu bir ihtiyaç olmuştur. Doğal olanda değişimdir. İnsan ne bedensel ne de ruhsal olarak aynı şekilde kalmaktadır. İnsan akan bir nehir gibidir. Adı aynı olsa da sürekli değişim içerisindedir. İnsanın değişiklik ihtiyacı da bu özelliğinden kaynaklanmaktadır. İnsan kişiliğinin doğuştan gelen özelliklerinden mizaç hariç diğer yönleri sürekli değişmektedir. İnsan bu ihtiyacını karşılamak için moda olgusundan etkilenir. Hem farklı görüntüleriyle topluma uyum sağlamaya çalışır hem de bu durumdan kendisi haz alır. Demek ki moda insanın değişiklik ihtiyacını karşılayarak farklı giyim, kuşam, saç modeli vs. sunarak insanın anlamlı yaşamasına katkıda bulunmaktadır. Bu değişiklikler insanın kendisi tarafından özellikle benimsenirse, özümsenirse insan kendini daha anlamlı bulur. Ancak bu değişiklikler içtenlikle benimsenmez ve sosyal etki yoluyla kabul edilirse birey buradan pek de bir mutluluk duymaz. Eğitim bu değişiklikleri daha anlamlı kılar. Moda eğitimi ya da modelistlik eğitimi almış bireyler daha anlamlı ve içtenlikli bir giyim kuşama, görüntüye sahip olurlar.  Bu durum onların toplum içerisinde daha değerli olmasını, daha estetik olmasını sağlar.

Süslenme özentisi kavramı toplumda negatif bir anlam taşımaktadır. Çünkü özenti kişinin zaman içerisinde kişilik özelliklerini kaybetmesine neden olabilir. Özenmek yerine isteyerek, benimseyerek, içselleştirerek, baskı altında kalmadan giyim kuşamını seçmesi, güzel görünmesi, estetik görünmesi bireyin mutluluğunu artırır. Kendi tercihi dolayısıyla kendine olan güvenini de artırır. Süslenme özentisi ile değil de güzel giyinmenin önemli olduğunun farkında olarak ve kendi tercihi, iradesi ile seçim yapması ona mutluluk ve anlam katacaktır. Başkası beğeniyor diye kendisine hiç de yakıştıramadığı bir pantolonu veya moda diye kabul edilen bir kıyafeti giyinmesi onu mutlu kılmayacaktır. Beğeni söz konu olduğunda duygular devreye girer. Duyguların da göreceli olduğunu, kişiden kişiye değiştiğini unutmayalım. Onun için herkes kendi beğenisine göre moda olarak kabul edilen değişiklikleri kendine uyarlamalı ve giyinmelidir. Elbette ki moda veya modelistlik eğitimi almış bireylerin bunu gerçekleştirmeleri bu eğitimi almayanlara göre daha kolaydır.

Geçici yenilik kavramı da moda kavramının tanımı içinde geçen önemli unsurlardan biridir. Yani belli bir dönem için geçerli olan bir yenilik. Sürekliliği, kalıcılığı olmayan bir değişim. Bu anlamıyla moda sabun köpüğüne benzemektedir. Sanki üfleyince uçup gidecek gibi.  Moda dediğimiz yenilik sabun köpüğüne benzemektedir. Moda işini yapan modelistler veya modeller, iyi eğitim aldıkları taktirde bunu hem kendileri en sağlıklı bir şekilde yaşamaktadırlar hem de bu özelliklerini toplum ile en rasyonel bir şekilde paylaşarak estetik bir toplum oluşumuna katkıda bulunabilirler.

Bir Cevap Yazın